DOSKY

Staré matičné dosky
5 € / kg
Nové matičné dosky
(s čipom so zlatým zobáčikom)
3 €/ kg
Super nové matičné dosky
(bez čipu so zlatým zobáčikom)
1,5 € / kg

Matičné dosky z notebookov
6 € / kg
Serverové matičné dosky
5 € / kg
Staré panely
6 € / kg
Priemyselné dosky (B)
2 € / kg

Dosky s čipom so zlatým zobáčikom
3,5 € / kg

Staré priemyselné dosky
5 € / kg
Veľmi osadené staré priemyselné dosky
10 € / kg
Pozlátené dosky
6 € / kg
Tesla dosky
3 - 6 € / kg
Dosky z hard diskov
12 € / kg
Dosky z optických mechaník
5 € / kg
Karty
5 € / kg
(od 50kg 7,5 € / kg)
Karty ruské so zlatými čipmi
10 - 20 € / kg
Mobilné telefóny očistené od železa a plastov
12 € / kg
RAM pozlátené
22 € / kg
RAM postriebrené
8 € / kg