My vykupujeme

Výkup elektroodpadu, súčiastok, počítačov, počítačových komponentov, mobilov a ističov v Košiciach. U nás sa zbavíte Vášho elektroodpadu ekologicky a my Vás za to peňažne odmeníme.

Vy pomáhate životnému prostrediu

Kde odovzdať elektroodpad, aby sa naozaj ekologicky spracoval?

Áno, k nám! Predajom vášho elektroodpadu pomáhate prispieť ku konečnému recyklovaniu nerozkladných materiálov, ktoré tak môžu byť spracované a znova použiteľné.

Výkup elektroodpadu,výkup elektroniky, výkup súčiastok,výkup počítačov,výkup ističov,výkup mobilov,elektroodpad,elektrošrot,výkup pc,ratn,r&tn