My vykupujeme

Výkup elektroodpadu, súčiastok, počítačov, počítačových komponentov, mobilov a ističov v Košiciach. U nás sa zbavíte Vášho elektroodpadu ekologicky a my Vás za to peňažne odmeníme.

Vy pomáhate životnému prostrediu

Kde odovzdať elektroodpad, aby sa naozaj ekologicky spracoval?

No predsa nám! Predajom vášho elektroodpadu pomáhate prispieť ku konečnému recyklovaniu nerozkladných materiálov, ktoré tak môžu byť spracované a znova použiteľné.

Výkup elektroodpadu,výkup elektroniky, výkup súčiastok,výkup počítačov,výkup ističov,výkup mobilov,elektroodpad,elektrošrot,výkup pc,ratn,r&tn